>> Profil >> In English  
 
 
Mere end 30 år i flybranchen.

F.O.Flyservice blev grundlagt d. 1 Juni 1974 af Finn Schou der er uddannet flymekaniker i flyvevåbnet og har arbejdet der fra 1967 til 1973. I 1973 fortsattes arbejdet med civile luftfartøjer hos Herning Fly & Motorservice.

Finn Schou overtog firmaet Herning Fly & Motorservice d. 1 Juni 1974 og fortsatte driften under navnet F.O.Flyservice. Indtil Maj 1977 lejede man sig ind i hangarfaciliteter på Herning Flyveplads.

Udbygning af virksomheden.

Faciliteterne blev hurtigt for små. Ultimo 1976 igangsatte man byggeriet af de nuværende faciliteter, på ca. 600 m2. , der var klar til indflytning primo 1977.

I begyndelsen var det primært almindelig service og vedligeholdelse arbejdsopgaverne bestod af, men i 1994 udvidede man aktiviteterne med at grundlægge firmaet F.O.Fly- & Motorservice ApS. ejerne af dette firma er Finn Schou og Niels Lassen.

Niels Lassen har ligeledes sin uddannelse og fortid som flymekaniker i flyvevåbnet i ca. 6 år samt efterfølgende 3 år på et civilt flymotorværksted.
Niels Lassen er idag daglig leder og tekniker på motor, komponent og propelværkstedet F.O.Fly- & Motorservice der er en underafdeling af F.O.Flyservice.

Faciliteterne på Herning Flyveplads blev udvidet med motor og propelværksted samt mere plads til kontor og lager, faciliteterne er idag på  ca. 1.000 m2. opvarmet, samt uopvarmet parkerings- og lager hangarer, på yderligere ca. 1.000 m2.

Firmaet autoriseres af luftfartsmyndighederne.

F.O.Flyservice blev samtidig med grundlæggelsen af F.O.Fly- & Motorservice ApS autoriseret af de danske luftfartsmyndigheder til at udføre overhaul på propeller, komponenter og fly stempelmotorer på op til 400 HK samt tilladelse til at udføre "Større Reparationer" på luftfartøjer generelt, til og med 2730 kg. samt på specificerede tungere luftfartøjer. Senere blev autorisationen udvidet til at omfatte JAR 145 godkendelse.

I 2004 blev F.O.flyservice omdannet til Aps samtidig med at værkstedet blev EASA Part 145 godkendt.

F.O.Flyservice beskæftiger sig idag med mange specielle opgaver som kun få af de danske værksteder tager sig af.
En meget stor del af vores arbejde udføres for vores Danske, Svenske og Norske værksteds kollegaer.

Herunder er en kort liste over de opgaver vi ofte påtager os:F.O.Flyservice
  er EASA Part 145 godkendt til at reparere, overhale og vedligeholde luftfartøjs komponenter. (tændmagnter, kaburatorer, generatorer, alternatorer, startere, pumper, turboer, m.v.)

F.O.Flyservice har motor og propel værksted der overhaler og reparerer alle almindelige fly-stempelmotorer og propeller. ( F.eks. Lycoming, Continental, Rolls Royce, Franklin, Limbach, Rotax, m.f.) op til 400 HK.

F.O.Flyservice overhaler og reparerer Sensenich og McCauley, faste metal propeller.

F.O.Flyservice er godkendt af Piper som "Piper service Center".

F.O.Flyservice er eneste "Rotax" forhandler samt "Rotax service Center" i Danmark.

F.O.Flyservice udfører mange former for specialiseret arbejde på luftfartøjer som f.eks:

  • Aut. svejsning af konstruktioner i luftfartøjer som: Rørstel, motorfundamenter, etc.
  • Reparation / genopbygning af udstødningssystemer, vaste gates, m.v.
  • Reparation og genopbygning af havarerede luftfartøjer af alle typer (plade struktur, stålrørs konstruktioner, trækonstruktioner, glasfiber / composite konstruktioner eller kombinationer af alle.
    Luftfartøjets dele, som vinger, haleplan og krop kan spændes i fixtur (jiig) så man under arbejdet kan fastholde og kontrollere at komponenten til stadig opfylder fabrikantens specifikationer.
     
  • Beklædning / reparation af lærreds beklædte fly.
  • Malerarbejde, på eget malerværksted, i forbindelse med reparationsarbejde.
  • Aut. vejning af fly.

F.O.Flyservice forhandler og sælger produkter til "Gør det selv folk" , personer der bygger eller restaurerer "Experimental-fly" eller UL-fly. - Bl.a. forhandler vi Poly-Fiber, Ceconite og Randolph beklædningssystemer. Som noget nyt, blander vi farver efter fabrikantens farvekort, dvs. du behøver ikke længere vente måneder på at, specielle Randolph Dopefarver, Poly-tone eller Aero-Thane farver, skal sendes fra USA.


 
Til top.